Εγκαταστάσεις Αντλιών Θερμότητας

 
 

 
 

Fresh Air Technical Clima στη Γλυφάδα

 


 
Οι αντλίες θερμότητας είναι η πλέον η πιο σύγχρονη λύση για την θέρμανση και τον δροσισμό του χώρου σας, καθώς επίσης και για το ζεστό νερό χρήσης.

Ουσιαστικά πρόκειται για συσκευές με πολύ μεγάλο βαθμό απόδοσης και πολύ μεγάλο εύρος λειτουργίας, γεγονός που τις καθιστά εξαιρετικά οικονομικές στην λειτουργία και ικανές να αποδώσουν τα οφέλη τους είτε χαμηλές είτε έχουμε υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.

Η αρχή λειτουργίας τους στηρίζεται στον ψυκτικό κύκλο και είναι εφάμιλλη ενός απλού οικιακού κλιματιστικού. Αντλούν θερμότητα από τον αέρα μέσω της εξωτερικής τους μονάδας και την μεταφέρουν στο εσωτερικό του χώρου που θέλουμε να θερμάνουμε με σωληνώσεις, χρησιμοποιώντας σαν μέσο μετάδοσης το νερό. Αντίστοιχα στην περίπτωση του δροσισμού αντλούν θερμότητα από το εσωτερικό του χώρου που θέλουμε να δροσίσουμε και την απάγουν στο περιβάλλον.

Εγκατάσταση σε υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης

Από πλευράς εγκατάστασης η αντλία θερμότητας δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Τοποθετείται στο μπαλκόνι, στην ταράτσα ή σε αυλή και συνδέεται με τις σωληνώσεις παροχής θέρμανσης της οικίας ή με τους συλλέκτες εάν υπάρχουν εγκατεστημένοι.

Στο εσωτερικό του χώρου δεν υπάρχουν παρεμβάσεις παρά μόνο η αντικατάσταση του θερμοστάτη και τοποθέτηση του νέου ελεγκτή της αντλίας θερμότητας.

Μπορεί να συνδεθεί σε υφιστάμενα συστήματα θέρμανσης που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρισμό και άλλα καύσιμα χρησιμοποιώντας τα ήδη υπάρχοντα θερμαντικά σώματα ή αντικαθιστώντας τα σε περίπτωση που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις του χώρου. Στις περιπτώσεις των υφιστάμενων εγκαταστάσεων είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσουμε την δυνατότητα της αντλίας θερμότητας να κάνει δροσισμό του χώρου διότι οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα των εγκαταστάσεων στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν κατασκευαστεί για να εξυπηρετήσουν ανάγκες ψύξης. Σε περιπτώσεις ανακαίνισης η δυνατότητα δροσισμού είναι εφικτή κατόπιν αλλαγής σωληνώσεων και συλλεκτών.

Μελέτη και Σχεδιασμός

Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας απαιτεί σωστή διαστασιολόγηση, εμπεριστατωμένη μελέτη των απαιτήσεων του χώρου και υπεύθυνο σχεδιασμό έτσι ώστε να επωφεληθεί ο χρήστης της στο μέγιστο την απόδοση και την οικονομία που μπορεί να του παρέχει.

Η εταιρία μας έχοντας ολοκληρώσει πολλά έργα εγκατάστασης αντλιών θερμότητας είναι σε θέση να σας προτείνει την πλέον συμφέρουσα και αποδοτική λύση για τις ανάγκες σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας