Το Προσωπικό μας

 
 

 
 

Προσωπικό εταιρείας Fresh Air Technical Clima στη Γλυφάδα

 


 
Νομοτέλεια αποτελεί για την εταιρεία Fresh Air Technical Clima, το συνεργαζόμενο προσωπικό της να είναι αποκλειστικά αδειούχοι ψυκτικοί που λειτουργούν υπό την επίβλεψη του ιδιοκτήτη και αδειούχου ψυκτικού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΡΕΓΚΟΥ. Οι λόγοι αυτής της αυστηρής επιλογής των συνεργατών είναι οι ακόλουθοι:
 
 
 
 
 
Πληρέστερη τεχνογνωσία
 
 
 
 
 
 
 
 
Ποιότητα εργασιών και χρήση κατάλληλων υλικών
 
 
 
 
 
 
 
 
Τήρηση κανόνων και προδιαγραφών
 
 
 
 
 
 
 
 
Ασφάλεια για τους χρήστες και τα μηχανήματα
 
 
 
 
 
 
 
 
Βέλτιστη αισθητική των εγκαταστάσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
Υπεύθυνη τεχνική κάλυψη μετά το πέρας των εργασιών
 
 
 
 
 
 
 
 
Έγγραφη βεβαίωση ορθής εγκατάστασης και εκτέλεσης εργασιών