Υπηρεσίες Κλιματισμού

 
 

 
 

Υπηρεσίες κλιματισμού από την Fresh Air Technical Clima

 


 
Όλες οι εργασίες που αναλαμβάνει η FRESH AIR TECHNICAL CLIMA και το έμπειρο προσωπικό που διαθέτει γίνονται βάσει των ελληνικών & αμερικάνικων κανονισμών ΤΟΤΕΕ 2423/86, ASHRAE, S.M.A.C.N.A.
 
 
 
 
 
 

Έλεγχος χώρου – Μελέτη εγκατάστασης

 
Το ειδικευμένο προσωπικό μας, έχει τη δυνατότητα να ελέγξει το χώρο σας και να προτείνει συμφέρουσες, αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις, για την κάλυψη των αναγκών σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 
 
 
 
 
 

Εγκατάσταση

 
 
Το έμπειρο τεχνικό προσωπικό μας αναλαμβάνει παντός τύπου εγκατάσταση – οικιακών, επαγγελματικών και βιομηχανικών κλιματιστικών μονάδω (τοίχου, δαπέδου, ντουλάπες, καναλάτα, ψύκτες κ.λ.π) στα πλαίσια προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας.